Суралцах тэгш боломжийг хүүхэд бүрт олгоно

Хаанаас ч, хэзээ ч...